OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Rozpocz?cie budowy systemu e-Us?ug Publicznych
Redaktor: Robert S.   
09.03.2010.

W wyniku pozyskania przez Gmin? i Miasto Warta dotacji w wysoko?ci 190 000 z?  ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2007-2013, O? priorytetowa IV: Spo?ecze?stwo Informacyjne, Dzia?anie IV.2 – E- Us?ugi Publiczne przy wk?adzie w?asnym 15% rusza budowa systemu e-Us?ug Publicznych.

Dla wygody mieszka?ców gminy oraz petentów z poza jej obszarów w celu usprawnienia przyjmowania i obiegu korespondencji wp?ywaj?cej do Urz?du Gminy i Miasta w Warcie zosta?y rozpocz?te prace nad wdrozeniem pe?nego elektronicznego obiegu dokumentów, który umo?liwi za?atwianie spraw w urz?dzie za posrednictwem internetu z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

 

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy z samorz?dem w?gierskiegio Miasta Szécsény
Redaktor: Krzysiek K.   
03.09.2009.

29 sierpnia w sali konferencyjnej Urz?du Gminy i Miasta Warta Burmistrz Jan Serafi?ski
reprezentuj?cy Samorz?d Miasta Warta podpisa? umow? o wspó?pracy z Samorz?dem
Miasta Szécsény, reprezentowanym przez Burmistrza Dr Serf?z?ne dr Fábián Erzsébet.

Image

 

Czytaj całość
 
Adaptacja cz??ci Szko?y Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole
Redaktor: Krzysiek K.   
18.09.2009.
Od wrze?nia 2009 roku mieszka?cy Warty mogli wys?a? swoje dzieci do nowo utworzonego przedszkola przy ul. Ko?mi?skiej. Przedszkole (razem 590,33m2 ) to zaadaptowana cz??? ju? istniej?cej Szko?y Podstawowej .
Image
Czytaj całość
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 71 72 73 74 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 512 - 515 z 515