OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Podpisanie umowy z samorz?dem w?gierskiegio Miasta Szécsény
Redaktor: Krzysiek K.   
03.09.2009.

29 sierpnia w sali konferencyjnej Urz?du Gminy i Miasta Warta Burmistrz Jan Serafi?ski
reprezentuj?cy Samorz?d Miasta Warta podpisa? umow? o wspó?pracy z Samorz?dem
Miasta Szécsény, reprezentowanym przez Burmistrza Dr Serf?z?ne dr Fábián Erzsébet.

Image

 

Czytaj całość
 
Adaptacja cz??ci Szko?y Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole
Redaktor: Krzysiek K.   
18.09.2009.
Od wrze?nia 2009 roku mieszka?cy Warty mogli wys?a? swoje dzieci do nowo utworzonego przedszkola przy ul. Ko?mi?skiej. Przedszkole (razem 590,33m2 ) to zaadaptowana cz??? ju? istniej?cej Szko?y Podstawowej .
Image
Czytaj całość
 
Trójkowa Magistrala
Redaktor: Krzysiek K.   
29.07.2009.

 Szklarska Por?ba - Warta - Augustów

Image

Trójkowa Magistrala to przedsi?wzi?cie w którym udzia? bierze równie? Gmina Warta, projekt ma na celu wytyczenie turystycznego szlaku rowerowego Szklarska Por?ba- Augustów (wspó?praca dotyczy obecnie 8 miast partnerskich projektu znajduj?cych si? na trasie: Szklarska Por?ba, Jawor, ?órawina, Mikstat, Warta, Wyszogród, Jednoro?ec, Kolno, Augustów). Projekt ma równie? na celu promocj? miast i gmin partnerskich przynale??cych do projektu oraz promuj?cych zdrow? form? sp?dzania czasu wolnego.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 71 72 73 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 505 - 507 z 507