OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Koncert Muzyki Klasycznej, Dni Warty i XXIII Regaty - Warta 2017
Redaktor: Krzysiek K.   
07.06.2017.
 
Zapraszamy wszystkich mieszka?ców na spotkanie w sprawie Budowy Odnawialnych ?róde? Energii
Redaktor: Krzysiek K.   
31.05.2017.

Burmistrz Gminy Warta informuje, ?e Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewn?trznych ?rodków finansowych na kolejn? inwestycj? proekologiczn? – instalacj? na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych s?u??cych do produkcji energii elektrycznej ze s?o?ca, kolektorów s?onecznych, pomp ciep?a, a co za tym idzie umo?liwienia mieszka?com znacznego obni?enia rachunków za pr?d i ciep?o przy jednoczesnej ochronie ?rodowiska.
Poziom dofinansowania wynosi 85% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach b?d? elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych b?d? gruncie VAT wynosi 23 %.
W zwi?zku z tym zapraszamy wszystkich ch?tnych mieszka?ców do sk?adania ankiet - deklaracji udzia?u w Projekcie. Plik z ankiet? w za??czeniu (poni?ej).

Ankiety s? dost?pne równie? w Urz?dzie Gminy w pokoju nr 7.

 

Czytaj całość
 
Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów dla osób powy?ej 29 roku ?ycia
Redaktor: Krzysiek K.   
26.05.2017.

Zapraszamy do udzia?u w projekcie

„Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów „

dla osób pozostaj?cych bez pracy o niskich kwalifikacjach powy?ej 29 roku ?ycia

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 50 - 56 z 507