OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Redaktor: Krzysztof K.   
26.01.2018.

Zapytanie ofertowe na wykonanie us?ug z zakresu promocji projektu:Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta oraz zbiornika Jeziorsko” w ramach zada? pn:Budowa toru nart wodnych wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w miejscowo?ci Ostrów Warcki” orazBudowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i ma?? architektur? w miejscowo?ci Ostrów Warcki”, wspó?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014– 2020

Do pobranie formularz ofertowy

 

 

 
AFRYKA?SKI POMÓR SWI?  REALNE ZAGRO?ENIE DLA GOSPODARKI
Redaktor: Krzysztof K.   
26.01.2018.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza hodowców ?wi?, lekarzy weterynarii i wszystkich zainteresowanych do wzi?cia udzia?u w konferencji nt. „AFRYKA?SKI POMÓR SWI? – REALNE ZAGRO?ENIE DLA GOSPODARKI”, która odb?dzie si? 6 lutego 2018 r. o godzinie 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu (sala C), pl. Wojewódzki 1. Podczas spotkania b?dzie mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w dyskusji.

 

Czytaj całość
 
Wnioski o dop?aty dla rolników obowi?zkowo przez Internet
Redaktor: Krzysiek K.   
24.01.2018.

Wnioski o dop?aty obowi?zkowo przez Internet za po?rednictwem formularza geoprzestrzennego

udost?pnionego na stronie internetowej ARiMR

 

W 2018 roku uleg?y zmianie podstawowe zasady dotycz?ce sposobu sk?adania wniosku o przyznanie p?atno?ci

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 28 z 515