OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urzad arrow E-urzad
E-urz?d PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
23.01.2009.

Elektroniczne Biuro Obslugi Interesanta Urzedu Gminy i Miasta w Warcie

Elektroniczne Biuro Obs?ugi Interesanta Urz?du Gminy i Miasta w Warcie jest miejscem, gdzie znajdziecie Pa?stwo wszystkie niezb?dne informacje oraz formularze umo?liwiaj?ce za?atwienie niektórych spraw w urz?dzie drog? elektroniczn?.

Z poziomu Elektronicznego Biura Obs?ugi Interesanta maj? Pa?stwo mo?liwo?? m.in.:

  • przesy?ania nowych pism w formie eFormularzy,
  • podpisywania i szyfrowania przesy?ki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
  • ?ledzenia toku post?powania sprawy,
  • zaznajamiania si? z list? spraw za?atwianych w urz?dzie,
  • pobierania wzorów dokumentów.

Adres skrytki urzedu na platformie EPUAP: /nur009id0o/skrytka

kluknij aby zalogowa? si? do Elektronicznego Biura Obs?ugi Intersanta