OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urzad arrow Rada Gminy i Miasta
Rada Gminy i Miasta Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
23.01.2009.

 

Kontakt do biura Rady Gminy i Miasta Warta:

tel. (43)828-71-04

Rada Gminy i Miasta Warta w latach 2014-2018


  1. Grzegorz Kopacki - Przewodnicz?cy Rady Gminy i Miasta Warta

  2. Pawe? Ostrowski - I Wiceprzewodnicz?cy Rady

  3. Krzysztof Klimaszewski - II Wiceprzewodnicz?cy Rady

  4. El?bieta Falkowska

  5. Rafa? Budzi?ski

  6. Krystyna Góra

  7. Micha? Jeziorny

  8. W?adys?aw B?aszczyk

  9. Józef Alberczak

10. Stanis?aw Wo?niak

11. Teresa Suli?ska

12. Agnieszka Witczak

13. Marek Cio?ek

14. Jan Ogórek

15. Andrzej Grze?kowiak

Komisje Sta?e Rady w sk?adzie:

I. Komisja Rewizyjna

1) Ogórek Jan - Przewodnicz?cy
2) Grze?kowiak Andrzej - z-ca
3) Budzi?ski Rafa?
4) Alberczak Józef

5) Witczak Agnieszka

II. Komisja O?wiaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Spo?ecznej i Bud?etu

1) Góra Krystyna - Przewodnicz?ca
2) Falkowska El?bieta - z-ca
3) Klimaszewski Krzysztof
4) Jeziorny Micha?
5) Kopacki Grzegorz

III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska
1) B?aszczyk W?adys?aw - Przewodnicz?cy
2) Cio?ek Marek - z-ca
3) Ostrowski Pawe?
4) Suli?ska Teresa
5) Wo?niak Stanis?aw

IV. Komisja dora?na. Zespó? ds. Mieszkaniowych
1) Suli?ska Teresa - Przewodnicz?ca
2) Falkowska El?bieta
3) Jeziorny Micha?