OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urzad arrow Plany zagospodarowania
Plany zagospodarowania przestrzennego GiM Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
18.12.2013.

Baza adresowa i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w portalu mapowym pod adresem:

http://warta.e-mapa.net

 

 

 

Rejestr obowiazujacych planów zagospodarowania przestrzennego GiM Warta

 

  1. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmujace obszary polozone w miejscowosciach: Rossoszyca, Duszniki, Lasek Chorazka, Malków, Mikolajewice, Pierzchnia Góra, Wlyn, Warta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego obszar polozony w miejscowosci Mogilno.   

2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i masta Warta obejmuj?ce obszary po?o?one w miejscowo?ciach Ma?ków i Ustków.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmuj?ca obszar po?o?ony w miejscowo?ci Tomis?awice.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowo?ci Ostrów Warcki /przysta? jachtowa/

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po?o?onego w miejscowo?ci Warta /przysta? kajakowa/ 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia?ki nr 30 po?o?onej w obr?bie geodezyjnym 6 miasta Warty przy ul. Kaliskiej. 

 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warta.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci so?ectw Bartochów, Go?uchy - ?ab?dzie, Raczków, Zagajew, Kaw?czynek, Ma?ków, Duszniki i fragmentu miasta Warta. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci so?ectw Zakrzew, T?dów Dolny, T?dów Górny, Wola Zad?browska, Zad?brów-Rudunek w gminie Warta. 

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci wsi Rossoszyca

11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci so?ectwa Bartochów, Ma?ków, Duszniki 

11a. Rozstrzygni?cie nadzorcze.pdf

    

12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci wsi Rossoszyca obejmuj?cej dzia?k? oznaczon? numerem ewidencyjnym 234 w tej wsi

     

13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrów Warcki gmina Warta

     

14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cz??ci miasta Warty obejmuj?cej dzia?k? oznaczon? numerem ewidencyjnym 238/1 obr?b 9

    

 

Ponizej pliki w formacie zip do pobrania i rozpakowania:

Plan Nr 1

Plan Nr 2

Plan Nr 3

Plan Nr 4

Plan Nr 5

Plan Nr 6

Plan Nr 7

Plan Nr 8

Plan Nr 9

Plan Nr 10

Plan Nr 11

Plan Nr 12

Plan Nr 13

Plan Nr 14

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA I GMINY WARTA

Zalacznik Nr 1

do Uchwaly Nr LI/285/17

Rady Gminy i Miasta Warta

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

Do pobrania pliki w pdf:

   Zalacznik Nr1 - kierunki

   Zalacznik Nr2 - uwarunkowania