OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Zbiornik Jeziorsko PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
03.12.2012.

 

Zbiornik „Jeziorsko”

 

Zbiornik Jeziorsko to retencyjny zbiornik po?o?ony na rz. Warcie. Jest najwi?kszym akwenem wodnym w regionie ?ódzkim. Po?o?ony na pograniczu powiatów podd?bickiego, sieradzkiego oraz tureckiego (województwo wielkopolskie). Jego powierzchnia stanowi 42,3 km² i 202,8 mln m³ wody.
                 Utworzony zosta? w 1986 roku przez spi?trzenie ?rodkowego biegu Warty 12 - sto metrow? zapor? betonow?, w celu regulacji przep?ywów rzeki i nawadniania terenów rolnych. Oprócz tego spe?nia funkcj? energetyczn?, a tereny w oko?o, jak i sam akwen spe?nia funkcj? rekreacyjn?.

Zbiornik Jeziorsko przyci?ga zwolenników biernego wypoczynku nad wod?, amatorów sportów wodnych, my?liwych i w?dkarzy (po?udniowa strona - bogata w ryby, pó?nocna - idealna dla ?eglarzy i motorowodniaków dzi?ki sprzyjaj?cemu p?askiemu ukszta?towaniu terenu i silnym wiatrom).

 

 

 

 

Przedstawiamy Pa?stwu:

 

Materia? filmowy pt. „Krótka historia powstania Zbiornika Jeziorsko kre?lona laserem.”

 

oraz

plakaty, które pokazuj? 30-letni? histori? powstania Zbiornika Jeziorsko:

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »