OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Zlobek gminny w Warcie arrow CO ZROBIC, ABY ZAPISAC DZIECKO DO ZLOBKA?
CO ZROBIC, ABY ZAPISAC DZIECKO DO ZLOBKA? PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.10.2018.

Image

Rodzice, którzy chc? skorzysta? z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 powinni:

KROK 1
:
Zapozna? si? z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


KROK 2: Wype?ni?/zgromadzi? nast?puj?ce dokumenty
a. Formularz zg?oszeniowy  z za??cznikami

Formularz zg?oszeniowy


b. O?wiadczenie uczestnika projektu  

O?wiadczenie uczestnika projektu  


c. Dodatkowe dokumenty w zale?no?ci od statutu na rynku pracy
Osoba pracuj?ca:
- aktualne  za?wiadczenie o zatrudnieniu,
- aktualne za?wiadczanie o powrocie do pracy po urlopie  macierzy?skim/ojcowskim/rodzicielskim (wskazanie daty powrotu) wystawione przez pracodawc?,
  Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo:
- Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urz?dzie Pracy - za?wiadczenie publicznych s?u?b zatrudnienia o statusie osoby bezrobotnej,
- Osoba bierna zawodowo wychowawczym  (ze wskazaniem daty rozpocz?cia i zako?czenia urlopu wychowawczego),


KROK 3: Dostarczy? (osobi?cie lub poczt? tradycyjn?/kuriersk? lub wys?a? ) komplet zgromadzonych dokumentów do Biura Projektu: Urz?d Gminy i Miasta Warta, Rynek, ul. W?. St. Reymonta 1, 98-290 Warta lub wys?a? skan kompletu zgromadzonych dokumentów na adres email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

KROK 4:
Po zakwalifikowaniu si? do projektu uczestnik zostanie poinformowany o terminie spotkania informacyjnego, na którym zostan? omówione szczegó?y projektu oraz zostanie podpisana umowa udzia?u w projekcie.


WI?CEJ INFORMACJI:
Agnieszka Grembowicz  ,
tel.  43 828 71 13)
lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »