OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Aktualno?ci
Przegl?d artyku?ów w sekcji
Wylonienie Wykonawcy na usuniecie wyrobów zawierajacych azbest PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
12.06.2018.

Warta, dn. 12.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA

 

 

 W dniu 12.06.2018 r. dokonano rozstrzygniecia ofert na zamówienie dotyczace wykonania uslugi polegajacej na  USUNIECIU I UNIESZKODLIWIENIU WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY I MIASTA WARTA W 2018 ROKU wspólfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. Na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie www.gimwarta.pl i dostarczone do 3 potencjalnych wykonawców odpowiedzialo 2: 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena

Spelnia/nie spelnia warunki okreslone w zapytaniu

1

2

3

4

1.

REVOL Sp  Z o o sp.k.
ul. Senatorska 21/30
93-192 ?ód?

79 125,60 netto

85 455,65 brutto

 

Spelnia warunki okreslone w zapytaniu

4.

LGW REMBUD Agnieszka Golisz

ul. Mieszkalna 41/24

93-378 Lódz

89 892,40 netto

97 083,79 brutto

 

Spelnia warunki okreslone w zapytaniu

 

 

 

 

Rozstrzygniecie zapytania – Nazwa, adres wybranego oferenta oraz cena:

REVOL Sp  Z o o sp.k.
ul. Senatorska 21/30
93-192 ?ód?

Cena 79 125,60 z? netto

 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafinski

 
XXIV Regaty na zbiorniku wodnym "Jeziorsko"- w dniu 07-08 lipca 2018 roku PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
08.06.2018.

Regaty odbeda sie w terminie 07-08 lipca 2018 na zbiorniku wodnym „Jeziorsko". Baza imprezy bedzie teren portu jachtowego „JEZIORSKO” w m. Ostrów Warcki 98-290 Warta.

 

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o XXIV regatach o Blekitna Wstege Zalewu Jeziorsko.pdf

Zgloszenie do XXIV Regat.docx

 
Plac klasztorny Ojców Bernardynów w Warcie - letnia akademia operetki i musicalu PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
07.06.2018.
 
Budowa nowoczesnej swiatlowodowej sieci na terenie gminy i miasta Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
07.06.2018.
 
Kurenda - dotacja na wymiane pieca PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
06.06.2018.

 

Zalaczniki do pobrania:

Deklaracja udzialu w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – II edycja” realizowanego za posrednictwem  Gminy i Miasta Warta z dofinansowaniem ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.doc

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.pdf

 

 

 
Budowa mostu przez rzeke Warte w miejscowosci Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.05.2018.

Material filmowy na moscie z udzialem marszalka województwa lódzkiego Witolda Stepnia
i burmistrza Gminy i Miasta Warta Jana Serafinskiego

http://www.8tvr.pl/m/3730/o-remoncie-mostu-w-warcie/

Czytaj całość
 
Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.05.2018.

Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przeplywu (tzw. RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi?zku z realizacj? wymogów Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys?uguj?cych Pani/Panu prawach z tym zwi?zanych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Warta         

2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sfer? przetwarzania danych osobowych. Je?li ma Pani/Pan pytania dotycz?ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia?ania Administratora Danych, a tak?e przys?uguj?cych Pani/Panu uprawnie?, mo?e si? Pani/Pan skontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zada? wynikaj?cych z przepisów prawa, w szczególno?ci z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a tak?e na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowi?zków i zada? zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s? w celu/celach:

a)wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze;

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej powierzonej Administratorowi,

d)w pozosta?ych przypadkach - na podstawie wcze?niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre?lonym w tre?ci zgody.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 592