OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna


Nasza Gmina rozpoczyna walk? o czyste powietrze PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.06.2015.

 Image

Nasza Gmina opracowa?a Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu okre?lenia kluczowych obszarów dzia?a? oraz mo?liwo?ci osi?gni?cia przyj?tego przez gmin? celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne ?rodki s?u??ce osi?gni?ciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala prze?o?y? d?ugoterminow? strategi? na dzia?ania.

 

 

Czytaj całość
 
Odnawialne ?ród?a energii w naszej Gminie PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
22.04.2015.
Czytaj całość
 
Rozpocz?cie prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
22.02.2015.
Czytaj całość