OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Sport
Sport
sort kategorie

Dru?yna pi?karska "Jutrzenka Warta" PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
26.11.2012.

        Ruch sportowy w Warcie rozpocz?? si? w okresie mi?dzywojennym. Ju? w 1925 roku powsta? Klub Sportowy "Czerwoni". Pocz?tkowo pi?karze rozgrywali mecze towarzyskie z zespo?ami ?ydowskimi, pó?niej zespó? prawdopodobnie by? zg?aszany do rozgrywek regionalnych. Kontynuacj? przedwojennych "Czerwonych" w wyzwolonej Warcie by? klub pi?karski "Gwardia", za?o?ony w 1951 r. Now? nazw? klubu by?a "Jutrzenka". Wiosn? 1964 r. "Jutrzenka" odnotowa?a najwi?kszy sukces pi?karski tamtego okresu. W rozgrywkach o Wojewódzki Puchar Polski zespó? prowadzony przez Tadeusza Filipowicza dotar? a? do pó?fina?u. Dru?yna istnieje oczywicie a? do dzi? i ma si? dobrze o czym ?wiadcz? sukcesy dru?yny.

Czytaj całość
 
PZW Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
02.02.2009.
Ko?o PZW "Sandacz" w Warcie


 
        Ko?o powsta?o w 1947 r. w ramach Zrzeszenia W?dkarzy Polskich przemianowanego na Polski Zwi?zek W?dkarski. Od 1996 r. ko?o przybiera dodatkow? nazw? PZW "Sandacz" w Warcie.
        Obecnie liczy oko?o 240 cz?onków, w tym jedn? kobiet?, Pani? Lidi? Embertowicz, która prezentowa?a ko?o na mistrzostwach Polski. Oficjaln? siedzib? jest lokal w piwnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Czytaj całość
 
PZW "Jeziorsko" PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
02.02.2009.
PZW "Jeziorsko"
Czytaj całość
 
KTW PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
02.02.2009.
logo KTW Warta    Klub Turystyki Wodnej Warta   logo KTW Warta
 
    Idea aktywnego rodzinnego wypoczynku na ?onie natury zainspirowa?a w 1985 r. grono entuzjastów p?ywania, którzy wykorzystuj?c  blisko?? zbiornika
Czytaj całość